Η βασική λίπανση στο θερμοκήπιο

Η βασική λίπανση στο θερμοκήπιο

Γράφει ο Νίκος Μαυρομανωλάκης, Γεωπόνος-Εδαφολόγος-Product manager AgriSC

Πηγή: AgriSC


Το έδαφος του θερμοκηπίου, νέες φυτεύσεις και τι να προσέξουμε

Το έδαφος του θερμοκηπίου ίσως είναι το πιο απαιτητικό μέσον ανάπτυξης των φυτών.

 • φυτεύονται αρκετά φυτά σε μικρές αποστάσεις
 • οργώνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
 • συμπιέζεται στους διαδρόμους
 • αρδεύεται πολύ συχνά με νερό που συχνά έχει άλατα
 • δέχεται μεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο
 • και, το χειρότερο, μέσα στο θερμοκήπιο δεν βρέχει

Από το έδαφος του θερμοκηπίου αφαιρούνται ετησίως μεγάλες ποσότητες μικροστοιχείων, αλλά και ιχνοστοιχείων. Η προσθήκη των θρεπτικών που αφαιρούνται συχνά δεν είναι στην άριστη αναλογία που απαιτείται.

Γνώριζες ότι: Πολύ συχνά αφαιρούνται από το έδαφος περισσότερα στοιχεία απ’ αυτά που προστίθενται ή τα φυτά αφομοιώνουν λιγότερα θρεπτικά από αυτά που προστίθενται? Αποτέλεσμα είναι οι ελλείψεις στοιχείων ή περίσσιες στοιχειών που αυτό μπορεί να σημαίνει και αύξηση αλατότητας.

Τα συχνά οργώματα, η συμπίεση του εδάφους, η ύπαρξη νατρίου από το νερό άρδευσης ή από το ίδιο το έδαφος, η μείωση της οργανικής ουσίας, της μικροβιακής δραστηριότητας και άλλων εδαφολογικών παραγόντων, μπορεί να καταστρέψει την δομή του εδάφους.

Η κατεστραμμένη δομή μπορεί να οδηγήσει σε                                                                        

 • μειωμένο αερισμό
 • να αυξήσει ή να μειώσει την υδατοϋκανότητα του
 • να μειώσει τη ωφέλιμη μικροβιακή δραστηριότητα
 • να μειώσει την ικανότητα του εδάφους να θερμαίνεται σωστά
 • να επηρεάσει εν γένει αρνητικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους στο θερμοκήπιο.

Η προετοιμασία του εδάφους

Η προετοιμασία του εδάφους στο θερμοκήπιο αποτελεί μια καλλιεργητική εργασία απαραίτητη πριν από κάθε νέα φύτευση. Συνήθως το έδαφος καθαρίζεται από τα φυτικά υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας. Οργώνεται με διάφορα μέσα με το πιο συχνό να είναι το φρεζάρισμα. Προστίθενται οργανικά υλικά για εμπλουτισμό με οργανική ουσία ή/και χημικά λιπάσματα για την προσθήκη των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.

Διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους

Η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η αειφορία στο θερμοκήπιο και να μπορεί το έδαφος να συνεχίσει να υποστηρίζει τις εντατικές – απαιτητικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Είναι πολύ εύκολο να διαταραχτεί η ισορροπία στο έδαφος με ολέθριο αποτέλεσμα για την τρέχουσα αλλά και τις μελλοντικές φυτεύσεις.

Η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους εδαφικούς παράγοντες, είτε φυσικούς, είτε χημικούς.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να επηρεαστεί από:

-Την αφαίρεση περισσότερων θρεπτικών στοιχείων απ’ αυτά που απαιτούνται για τη σωστή θρέψη.

-Την αφαίρεση λιγότερων ποσοτήτων θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα την τοξικότητα, τη διαταραχή των θρεπτικών ισορροπιών (ανταγωνισμός), ή/και την αύξηση της αλατότητας (αγωγιμότητας) του εδάφους.

– Την μείωση της οργανικής ουσίας του εδάφους σε χαμηλά επίπεδα.

– Την μείωση της ωφέλιμης μικροβιακής δραστηριότητας με παράλληλη αύξηση των παθογόνων

Εδαφοβελτίωση

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες κινδύνου μείωσης της γονιμότητας του εδάφους προτείνουμε η εδαφοβελτίωση του εδάφους στο θερμοκήπιο να γίνεται πάντοτε με τη βοήθεια κάποιου εξειδικευμένου γεωπόνου και αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη εδαφολογική ανάλυση.

Προτείνουμε λοιπόν μια σειρά από προϊόντα για την βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, τη διατήρηση της γονιμότητας τους και της αειφορίας.

Duofertil Mppa Duo Top Phos 0-12-24 40Kg 44€


Physiolith Granule 25Kg 23€ Κομποστ Ευφορη Γη 70lt 8.5€Κομποστ Organic Grow 70lt 15€PRIMA HUMICA 40Kg 16€


3ο χλμ. Ιεράπετρας Γρα-Λυγιάς